Privatumo politika

  /  Privatumo politika

Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame ir saugome Jūsų privatumą ir asmens duomenis. Šioje Privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Registruodami paskyrą mūsų interneto svetainėje, Jūs suteikiate teisę mums savo asmens duomenis tvarkyti Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis.

KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų administruojant šią elektroninę svetainę, valdytojo individualio veiklos kodas 1044174, veiklos vykdymo adresas yra Pašešepio 33, Puskepuriu k., Marijampolės sav. Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu siūlome kreiptis el. paštu info@glowbeauty.lt.

IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Savo asmens duomenis pateikiate paskyros elektroninėje parduotuvėje registracijos, prekių užsakymo pateikimo ar užklausų, prašymų, skundų pateikimo metu ir kitais būdais.

KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME?

Paskyros registravimas ir administravimas, pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant prekes. Teisinis pagrindas: sutikimas, sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas. Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija.
Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros
Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas. Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekių pristatymo būdas, prekių pristatymo adresas, mokėjimo už pirkinius būdas ir mokėjimų informacija.
Identifikavimas. Teisinis pagrindas: teisėti interesai. Asmens duomenų kategorijos: kliento arba kito prekes atsiimančio asmens vardas, pavardė, kliento telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pirkimo duomenys.
Pasiūlymų ir informacijos apie prekes teikimas. Teisinis pagrindas: sutikimas. Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamasis miestas, gimimo mėnuo ir diena, užsakomo naujienlaiškio rūšis.
Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas. Teisinis pagrindas: teisės aktų reikalavimų vykdymas. Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, kita prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo turinyje pateikta informacija: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, ir su juo susijusios aplinkybės, pridedami dokumentai ir (ar) duomenys. Kai teikiamas prašymas dėl prekių grąžinimo, prašoma pateikti informaciją apie vardą, pavardę, telefono numerį arba elektroninio pašto adresą, adresą ir prekės grąžinimo priežastį.
Naršymo ir patirties interneto svetainėje pagerinimas, svetainės naudotojų elgesio ir srautų interneto svetainėje analizė
Teisinis pagrindas: sutikimas. Asmens duomenų kategorijos: taip pat mūsų svetainėje naudojami slapukai. Informacija apie slapukus pateikiama šios Privatumo politikos pabaigoje.
Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas. Teisinis pagrindas: teisėtas interesas. Asmens duomenų kategorijos: gimimo metai, lytis, miestas, informacija apie įsigytas elektroninėje parduotuvėje prekes.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR SAUGOJIMO TERMINAI

Paskyros registravimas ir administravimas, pirkimo duomenų tvarkymas administruojant ir vykdant prekių užsakymus, grąžinant prekes: paskyros registravimui ir administravimui reikalingi asmens duomenys tvarkomi tol, kol naudojamasi paskyra. Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.
Užsakymų pateikimas ir vykdymas neregistruojant paskyros: apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų.
Identifikavimas: tol, kol naudojamasi paskyra.
Pasiūlymų ir informacijos apie prekes teikimas: iki sutikimo galiojimo dienos.
Prašymų, skundų, užklausų ir atsiliepimų nagrinėjimas: 12 mėnesių nuo prašymo, skundo, užklausos ar atsiliepimo pateikimo dienos arba iki įstatymų nustatyto ieškinio senaties termino pabaigos, priklausomai nuo to, kuris terminas ilgesnis.
Naršymo ir patirties interneto svetainėje pagerinimas, svetainės naudotojų elgesio ir srautų interneto svetainėje analizė: duomenų tvarkymo terminai pateikiami šioje nuorodoje:
[nuoroda į detalų slapukų aprašymą].
Statistikos ir rinkos tyrimų atlikimas: 5 metai.

KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS IR KOKIAIS ATVEJAIS PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Pasiliekame teisę Jūsų asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų Jums teikimą:
Programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis montonio.lt platforma.
Įmonėms, teikiančioms pristatymo paslaugas, siekiant pristatyti Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
Mokėjimo paslaugų teikėjams;
Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms;
Reklamos, žiniasklaidos planavimo, viešųjų ryšių ir renginių organizavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
Trumpųjų SMS žinučių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms.
Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:
Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

KOKIOS YRA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR KAIP GALITE JAS ĮGYVENDINTI?

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu.

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

Pasiliekame teisę keisti Privatumo politiką. Pranešimas apie jos pakeitimus arba papildymus bus skelbiamas svetainėje www.glowbeauty.lt.

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.